Lòng anh em sẽ vui

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (26.5.2017 – Thứ Sáu Tuần 6 Phục Sinh) Lòng anh em sẽ vui Lời Chúa : Ga 16, 20-23a Khi ấy, Đức Giêsu nói ...