ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (23.7.2017 – Chúa nhật 16 Thường niên, Năm A) ĐỪNG NHỔ CỎ LÙNG Lời Chúa : Mt 13, 24-43 Hôm ấy, Ðức Giês... đọc tiếp ...