Đức Giêsu về quê

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (1.5.2017 – Thứ Hai: Lễ Thánh Giuse Thợ) Đức Giêsu về quê  Lời Chúa: Mt 13, 54-58 Khi ấy, Đức Giêsu về q...