Đòi dấu lạ

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (24.7.2017 – Thứ hai Tuần 16 Thường niên) Đòi dấu lạ Lời Chúa : Mt 12, 38-42 Khi ấy, có mấy kinh sư và... đọc tiếp ...