Sai thợ ra gặt lúa

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (18.10.2017 – Thứ tư: Thánh Luca, Tác giả sách Tin Mừng) Sai thợ ra gặt lúa Lời Chúa : Lc 10, 1-9 Khi ấy,... đọc tiếp ...