LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (20.8.2017 – Chúa nhật 20 Thường niên, Năm A) LÒNG TIN CỦA BÀ MẠNH THẬT Lời Chúa : Mt 15, 21-28 Hôm ấy, ... đọc tiếp ...