Chuẩn bị sẵn sàng

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (19.12.2017 – Thứ ba) Chuẩn bị sẵn sàng Lời Chúa : Lc 1, 5-25 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giuđê, có một... đọc tiếp ...