Lòng chúng thì xa Ta

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (6.2.2018 – Thứ ba Tuần 5 Thường niên) Lòng chúng thì xa Ta Lời Chúa : Mc 7, 1-13 Khi ấy, có những người... đọc tiếp ...