Xin cho tôi nhìn thấy

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (20.11.2017 – Thứ hai Tuần 33 Thường niên) Xin cho tôi nhìn thấy Lời Chúa : Lc 18, 35-43 Khi Ðức Giêsu... đọc tiếp ...