Đây là mẹ tôi

Suy Niệm Lời Chúa Hằng Ngày (23.1.2018 – Thứ ba Tuần 3 Thường niên) Đây là mẹ tôi Lời Chúa: Mc 3, 31-35 Khi ấy, Mẹ và anh em Ðức Gi... đọc tiếp ...